Kayıt

Sunum Türleri

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Poster sunumu

Bu sunum türü, sunucuların çalışmalarını sunmak için poster kullandığı ve sunum sonrasında katılımcıların sorularını yanıtladığı sunum türünü temsil eder ve tüm gün sürelidir. Sunum yapacak olanlara, posterlerinde resimler, şablonlar, grafikler ve kısa metinler kullanmaları tavsiye edilir.

Workshop

Bu sunum türü, bir konunun tartışılması ya da belirli bir öğretim tekniği ya da materyali konularında problem çözümü için etkileşimde bulunulması gibi katılımcıların aktif katılımını gerektiren 45 dakikalık uygulamalı sunum türünü temsil eder.

Sözlü sunum

Bu sunum türü, teoriye ya da pratiğe dayalı çalışmaların izleyiciye aktarıldığı 20 dakikalık sunum türünü temsil eder. Sunumlar için ayrılan zamanın 15 dakikası çalışmanın sunumuna ayrılmışken, 5 dakikası sunum sonrası soru ve cevaplar için ayrılmıştır.

Panel

Bu sunum türü, alanlarında uzmanlaşmış kişiler tarafından alanlarıyla ilgili herhangi bir konuyu, her biri 10-15 dakikalık sunum yapmak üzere 3-4 alan uzmanının toplamda 60 dakikalık bir süre dahilinde izleyicilerle tartıştıkları etkileşimsel sunum türünü temsil eder. Panel, ekibini ve katılımcılar arasındaki soru-cevap gibi etkileşimi sağlamak üzere çağrılı konuşmacının ya da organizasyon ekibinden birinin sunumu yönetmesiyle gerçekleşebilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin