Genel Bilgiler

Yayın Bilgisi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bildiri özetlerini yayınlatmak isteyen katılımcıların bildiri özetleri, konferans sonrasında basılacak olan bildiri kitapçığında yayınlanacaktır.

Bildirilerini yayınlatmak isteyen katılımcıların çalışmaları aşağıda ismi geçen dergilere gönderilecek ve ilgili derginin yayın prosedürüne tabi tutulacaktır. Bildirilerin gönderileceği dergiler şunlardır:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin