Genel Bilgiler

Konferans Çağrısı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

SCOFOLA17 (Yabancı Diller Yüksekokulu)

B.E.Ü Yabancı Diller Yüksekokulu Uluslararası Konferansı
Konferans 
Teması : Dil araştırmalarında 21. yüzyıl becerileri

8-10 Eylül 2017

Zonguldak, Türkiye

Bulunduğumuz yüzyıl içinde anadil ve yabancı dil öğretiminin gayret gerektiren ve dolambaçlı bir süreç olduğu kabul edilen bir gerçek olarak hayatımızda yer almaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar her geçen gün artmakta olup, gerek dil öğrenenler gerekse öğretenler için kolaylaştırıcı yöntem ve teknikler ortaya atılmaktadır.

Dil öğretimi alanında tecrübe sahibi olan her eğitimcinin sınıf içinde ve dışında deneyimlediği sayısız fikir ve görüşlerin gün ışığına çıkarılması gerektiği, bu işe bir bilim alanı olarak yenilikler kazandırmaya çalışan birçok araştırmacının sahip olduğu ve ortaya attığı yeni olguların paylaşılması, paylaşarak çoğaltılması ve aynı yola çıkmış diğerlerine yardımcı olması gerektiği görüşündeyiz.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan SCOFOLA17: Dil araştırmalarında 21.yüzyıl becerileri, günümüz dil çalışmaları ve dil eğitimi konularını yenilikçi bir bakış açısıyla değerlendirerek bu alanlarda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilmek için alanında belli bilgi birikimine sahip uzmanların görüşlerini, bilgi ve tecrübelerini ortaya koyabilecekleri, fikir alışverişinde bulunup tecrübelerini paylaşabilecekleri bir ortam sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca; dil çalışmalarında süregelen teorileri ve uygulamaları yenilikçi uygulamalarla birleştirerek gelecekteki alan çalışmalarına yön verebilecek yeni fikirlerin ve çalışmaların etkileşimsel bir etkinlikle uluslararası bir boyuta taşınmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Bu düşünceden yola çıkarak siz değerli meslektaşlarımızın çalışmalarını, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktan gurur duyacağımızı belirtmek isteriz. Katılımcılarımız çalışmalarını poster sunumu, sözlü sunum, workshop ve panel türlerinde paylaşabileceklerdir. Sözlü ve poster türünde sunum yapmak isteyenlerin özet metinlerini istenen formatta sistemimize yüklemeleri gerekmektedir. Bu metinler danışma kurulumuzun üyesi hakemler tarafından kapsam, içerik ve kalite açısından incelenecek olup kabul edilen metinler internet sitemizden duyurulacaktır.
Konferans dili İngilizce ve Türkçedir. Tüm dünyadan dil bilimciler, eğitimciler, araştırmacılar ve öğretmenler çalışmalarını bu dillerde bizlerle paylaşarak konferansımızda yer alabilir ve bizleri onurlandırabilir. Konferansımızın ana teması " Dil araştırmalarında 21. yüzyıl becerileri " olup, alt temalar (bunlarla sınırlı olmamakla beraber) aşağıdaki gibidir:


• Dil eğitimde yenilikçi yöntem ve materyaller
• Dil öğretim – öğrenim tecrübeleri
• Dil eğitimi ve teknoloji
• Dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme
• Dil öğrenme stratejileri
• Sınıf dışı deneyimler
• Yeni öğretim-öğrenim teorileri ve modelleri
• Eğitim ve eğitim reformlarında küreselleşme
• Eğitim ekonomisi
• Mesleki gelişim
• Eğitimde akreditasyon ve kalite ölçümü
• Beceriye dayalı öğrenme ve değerlendirilmesi
• Yenilikçi müfredat geliştirme
• Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri
• Yaşam boyu öğrenme
• Açık ve uzaktan öğrenme

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin